Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Habitat Management Plan

Leefgebied inrichtings- en beheerplannen

In de leefgebiedenbenadering richt de natuurbescherming zich niet op individuele soorten maar op het leefgebied van een groep soorten.

In leefgebiedsplannen streven we naar een integrale bescherming van soorten waarvoor dat gebied (potentieel) leefgebied vormt. We maken daarvoor een analyse van omgevingsfactoren zoals bodem, landgebruik, openheid landschap en water.

Vervolgens delen we soorten in clusters in. Voor ieder soortcluster stellen we maatregelen op. Tenslotte wijzen we op basis van de landschapsanalyse per cluster een zoekgebied aan.

Het leefgebiedsplan kan worden gebruikt bij de formulering van integrale landschapsvisies door provincies.