Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Quality assurance and certification
U bevindt zich hier:

Kwaliteitswaarborg en certificering

Opleiding en ervaring medewerkers

Bij Bureau Waardenburg werken door opleiding en ervaring gekwalificeerde werknemers, waaronder gespecialiseerde ecologen (zoals aquatisch ecologen, vegetatiekundigen, ornithologen, dierecologen, marien ecologen), fysisch geografen, (landschaps)ontwerpers en GIS-specialisten.

Wat ons onderscheidt van veel andere adviesbureaus is dat onze medewerkers niet alleen theoretisch onderlegd zijn maar ook ruime ervaring hebben met veldwerk. De combinatie van theoretische en praktische kennis staat borg voor degelijk onderbouwde adviezen en realistische plannen. 

Materiaal

Wij beschikken over de middelen die nodig zijn voor onze onderzoeken. Zo hebben we alle nodige materialen voor veldwerk. Dit varieert van schepnetten, verrekijkers en veldcomputers tot vaartuigen, duikapparatuur, radars en infraroodcamera's.

Ook hebben we voorzieningen waarmee veldgegevens geanalyseerd kunnen worden. Zo hebben we laboratoriumfaciliteiten en een aparte GIS afdeling. We hebben voor de analyse van veldgegevens verschillende softwareapplicaties tot onze beschikking, zoals 'batsound' en op maat geschreven software. Ook ontwikkelen we databases en modellen in eigen beheer.

Certificering

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Bureau Waardenburg bv is door EIK gecertificeerd overeenkomstig ISO 9001:2015

Het lab van team Noord (voorheen Koeman en Bijkerk) is geaccrediteerd conform ISO 17025. NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 voor de volgende onderdelen: 

  • Oppervlaktewater (zoet, brak en marien milieu): het bepalen van de soortensamenstelling, de abundantie en het biovolume van fytoplankton; omkeermicroscopie
  • Oppervlaktewater (zoet milieu): het bepalen (op geslachtsniveau) van de aanwezigheid, de abundantie en het biovolume van potentieel hinderlijke blauwalgen ten behoeve van de zwemwaterkwaliteit; omkeermicroscopie
  • Oppervlaktewater, onderwatersubstraten, waterbodems van binnenwateren (zoet en brak milieu): het bepalen van de soortensamenstelling van macrofauna; microscopie.

Met betrekking tot analyses van macrofauna in zoete oppervlaktewateren is ook ons hydrobiologische lab in Culemborg geaccrediteerd conform ISO 17025. NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005.

Medewerkers die veldwerk uitvoeren zijn in bezit van het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA).

Bureau Waardenburg heeft een vast team van ornithologen en marien ecologen dat beschikt over de trainingen en certificaten die benodigd zijn om offshore vanaf platforms en/of schepen ecologisch onderzoek en surveys te verrichten. Het gaat dan o.a. om NOGEPA 0.5 (incl HUET), offshore medical, diverse operator specifieke certificaten, MMO (JNCC). 4 medewerkers zijn GWO-gecertificeerd voor offshore werkzaamheden. Zie ook buwa.nl/offshore-ecologisch-onderzoekgecertificeerd om in bomen te werken buiten bereik van hoogwerker of ladder. 

Mariene ecologen die onderwater werkzaamheden uitvoeren zijn volledig gecertificeerd als beroepsduiker, SCUBA, SSE. Sinds 2012 zijn wij bevoegd om te duiken op offshore installaties volgens offshore IMCA standards.

Samenwerking en gedragsregels

We onderhouden nauwe banden met andere deskundigen en adviesbureaus.
Bureau Waardenburg is lid van het Netwerk Groene Bureaus

Op onze werkzaamheden is de gedragscode van het Netwerk Groene Bureaus van toepassing.

CO2-prestatieladder

Bureau Waardenburg beschikt over het CO2-prestatieladder - niveau 3 certificaat. Lees meer over de reductie van CO2 uitstoot van de onderneming.

Wet natuurbescherming 2021

Bureau Waardenburg beschikt over de machtiging voor gebruik ontheffing Wet natuurbescherming van de bevoegde gezagen (provincies en RVO).