Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Afbreekbare kunstriffen Griend in het nieuws

Kunstriffen en mosselbanken Griend in de picture

Onze biologisch afbreekbare BESE-elements dragen bij aan het leven op Vogeleiland Griend

Om het Vogeleiland Griend te behouden heeft beheerder Natuurmonumenten in 2016 samen met Rijkswaterstaat grootschalige herstelmaatregelen uitgevoerd. Onderdeel hiervan was het aanleggen van mosselbanken met onze BESE-elements.

In de zomer van 2016 werd op Griend een grote monitoringscampagne uitgevoerd waarbij onze medewerkers samen met onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit Nijmegen en het NIOZ alle mogelijke soortgroepen rondom Griend in kaart brachten en diverse metingen verrichtten.

Een jaar na de werkzaamheden volgt een positief bericht: Griend leeft weer!.
Meer hierover zien en horen? Kijk en luister dan naar:

Verbinding tussen wad en eiland

BESE-elements) waaruit mosselbanken kunnen ontstaan. En er is proefgewijs zeegras aangeplant.

Afbreekbare kunstriffen van BESE-elements

Bij Griend is in maart 2017 een grootschalig veldexperiment opgezet om de faciliterende effecten van mosselbedden (M. edulis) op zeegras (Z. marina) te bestuderen. Ook is het effect van de structuren en mosselbanken op het omliggende wad (golfhoogte, sediment) onderdeel van de studie. Als startstructuren voor de mosselbedden en zeegrassen werden biologisch afbreekbare structuren geplaatst. Het experiment wordt in de komende 2 jaar gevolgd. Het experiment is een samenwerkingsverband tussen vier projecten: MERCES, Griend, STW Bridging Thresholds en STW all-risk.

Contactpersonen:

Projecten