Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Kleinste egelskop terug in Drenthe
U bevindt zich hier:

Kleinste egelskop terug in de kop van Drenthe

Bureau Waardenburg & FLORON

Tijdens een vegetatiekartering van het laagveengebied de Onlanden, in de kop van Drenthe, is in de zomer van 2017 Kleinste egelskop aangetroffen. Een bijzondere waarneming omdat deze zeldzame plant hier al meer dan een halve eeuw niet meer is waargenomen. 

Terug na ruim een halve eeuw afwezigheid

Kleinste egelskop (Sparganium natans) behoort tot de botanische zeldzaamheden van ons land. Ze gaat bovendien sterk achteruit, waardoor ze inmiddels als bedreigd op de Rode lijst staat.

Een blik in de  Atlas van de Drentse flora leert dat ze vroeger in vrijwel alle uurhokken in de kop van Drenthe voorkwam. De laatste waarneming in dit laagveengebied stamt uit 1953. Kleinste egelskop is dus al meer dan een halve eeuw niet meer gemeld uit de kop van Drenthe.

Tot ze afgelopen zomer tijdens uitvoering van een vegetatiekartering opnieuw is gevonden in een oud verland petgat, op de overgang van rietland naar kleine zeggenmoeras. Hier groeit het over een traject van ongeveer 40 tot 50 meter. Begeleidende soorten zijn onder meer Wateraardbei, Snavelzegge, Grote boterbloem, Dotterbloem en Pluimzegge.

De Onlanden

Tekst: Johan Loermans, Bureau Waardenburg & Edwin Dijkhuis, FLORON

Zie ook de publicatie in Nature Today van 13-10-2017

Foto: Jelle van Dijk

Contactpersoon: