Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Kiezelalgen en archeologie
U bevindt zich hier:

Kiezelalgen in de archeologie

Goede indicatoren voor klimaat, landschap en landgebruik

Reconstructie van leefomgeving

Blijvende referenties

Kiezelalgen zijn goede indicatoren voor onder andere saliniteit, voedselrijkdom, organische verontreiniging, pH-voorkeur, tolerantie voor getijdewerking en droogte. Ze zijn goed tot op soort te determineren en kunnen relatief snel en eenvoudig worden bemonsterd. Ze komen in uiteenlopende milieus voor en van de meeste soorten is bekend welk milieu ze prefereren. Hierdoor zijn ze uitermate geschikt als indicator voor veranderingen in het milieu. Preparaten van kiezelalgschaaltjes kunnen niet bederven, het zijn blijvende referenties. 

Welke monsters zijn bruikbaar ?

Preparatie en analyse

Interpretatie analyseresultaten

Er wordt gekeken naar de aard van het monster en de soortsamenstelling van de preparaten. Op basis van de soortsamenstelling en de ecologische parameters van de soort kan een milieutype worden afgeleid. Voor de interpretatie van de data is ook de context van de monsters van belang. De soortsamenstelling van kiezelalgen in opeenvolgende bodemlagen kunnen meer inzicht geven in de ontwikkeling van een archeologische site.

Contactpersoon:

Lees het artikel in Trouw en De Morgen over wat kiezelwieren kunnen zeggen over het verleden. (10-05-18 - Monica Wesseling)

Kiezelwieren en archeologie in Trouw.
Kiezelwieren en archeologie in Demorgen