Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Small mammal surveys
U bevindt zich hier:

Inventarisatie kleine zoogdieren

Voor de gemeente Breda is een onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van kleine zoogdieren. Het onderzoek heeft zich gericht op een drietal groenzones in het stedelijk gebied gelegen langs de Weerijs, Betlehemloop en Molenleij. 

Het doel van de groenzones is om 'natuur' vanuit het landelijk gebied de stad in te geleiden. Om de effectiviteit hiervan te kunnen meten is het van belang de huidige verspreiding van soorten in beeld te brengen. De resultaten van dit onderzoek kunnen als basisproduct functioneren bij het evalueren van gevoerd beheer en de analyse van knelpunten op basis van de gewenste soortenrijkdom (eindbeeld).