Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Exotic species

Exoten expertise

Nijlganzen (foto: Martin Bonte)
Japanse duizendknoop

We hebben in de afgelopen twee decennia aan veel soorten exoten onderzoek verricht: inventarisaties, risicoanalyses, en het geven van richtlijnen voor beheer.

U kunt ons inzetten voor:
- Risicoanalyse van exoten
- Monitoring van exoten
- Preventie en beheer van exoten

Invasieve Exoten

Exoten zijn uitheemse organismen die (bewust of onbewust) door menselijk handelen buiten hun oorspronkelijke verspreidingsareaal zijn getransporteerd. Meer info over exoten>>
Indien exoten uitgroeien tot invasieve exoten (na vestiging toename in aantal en in verspreiding) kan een negatieve impact ontstaan op biodiversiteit, economie, dier- & volksgezondheid en openbare veiligheid. Voor tijdig handelen is een vroege signalering belangrijk. Op basis van een risicoanalyses kunnen adviezen opgesteld worden voor preventie, beheer en bestrijding van invasieve exoten.

Publicaties over exoten

Enkele voorbeelden van onze projecten en producten zijn:

Lees ook het artikel: Vreemde vogels in de Nederlandse vogelbevolking: een verhaal van vestiging en uitbreiding: LIMOSA 86 (2013): 49-67

Hier leest u meer over de publicaties van Bureau Waardenburg over exoten.

Contactpersoon:

Donderdag 4 april 2013 organiseerde Bureau Waardenburg voor de Werkgroep Exoten de workshop 'Benutting als alternatief voor omgaan met exoten'.
verslag van de dag>>