Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Bestrijding invasieve exotische waterplanten
U bevindt zich hier:

Bestrijding invasieve exotische waterplanten

Exotische waterplanten, een actueel probleem voor waterbeheerders

Waterbeheerders zoeken al langer naar een goede oplossing voor de problemen die exotische waterplanten veroorzaken. Door de komst van de EU-exotenverordening 1143/2014 (per 3 augustus 2016) heeft deze zoektocht aan urgentie gewonnen. 

De Unielijst

Onderdeel van de EU-exotenverordening is de Unielijst. Hierop staan invasieve soorten planten en dieren die schade toebrengen aan (delen van de) EU of dat in de toekomst waarschijnlijk gaan doen. Op het bezit, handel, kweek, transport en import van 37 soorten geldt nu een Europees verbod. 

Bestrijding 

Uiteraard is voorkomen beter dan genezen. In veel gevallen zijn de planten echter al zo ver opgerukt dat bestrijding noodzakelijk is. Maar bestrijding van exotische waterplanten is lastig. 

Er zijn veel verschillende soorten, die allemaal op een andere manier bestreden moeten worden. En, eenmalig bestrijden is meestal niet voldoende. Vaak moeten na de eerste bestrijding plantenresten handmatig verwijderd worden, om te zorgen dat deze niet terug komen of zelfs verder verspreiden. Vaak zijn meerdere bestrijdingsrondes, in verschillende jaren, nodig. En zelfs dan blijft het noodzakelijk in de gaten te houden of de waterplanten niet terugkeren.

Landelijke aanpak bestrijding exotische waterplanten

Op dit moment is de bestrijding van waterplanten niet landelijk geregeld. Er wordt gewerkt met verschillende methoden en er lopen veel initiatieven waarin beheerders, beleidsmakers en andere betrokkenen, nadenken over de problematiek rondom exotische waterplanten. 

Bureau Waardenburg is aangesloten bij het NEC-E, Nederlands expertise centrum exoten en wij voeren in opdracht van de NVWA

 

Contactpersoon: