Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Inspectie faunapassages Noord-Brabant
U bevindt zich hier:

Inspectie faunavoorzieningen Noord-Brabant

In opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Brabant hebben we in 2011 een onderzoek uitgevoerd naar de technische staat en het gebruik van faunavoorzieningen. In de gehele provincie zijn 157  oude en nieuwe voorzieningen onderzocht. Een groot deel van de voorzieningen maakt deel uit van het MJPO (Meerjarenprogramma Ontsnippering). 

Doel faunavoorzieningen

Leefgebieden van dieren zijn doorsneden door Rijkswegen. Faunavoorzieningen verbinden leefgebieden en populaties (opnieuw) met elkaar. Goed functionerende faunavoorzieningen zoals faunatunnels, looprichels en ecoducten zijn daarmee van belang voor het in stand houden van onze faunadiversiteit.

Aandachtspunten onderzoek 

In het veld is elke faunavoorziening onderzocht op gebreken en op sporen van gebruik. Belangrijke aandachtspunten bij deze inspectie waren:

- sluit de passage goed aan op het leefgebied van een doelsoort
- kunnen dieren de passages bereiken zonder op de Rijksweg terecht te komen
- is een faunatunnel vrij van grond, water en menselijke verstoring
- zijn er sporen van dieren te vinden die wijzen op gebruik van de passage

Staat en geschiktheid per faunavoorziening

Voor de drie wegdistricten zijn de bevindingen gerapporteerd in drie verschillende deelrapporten. De rapporten geven een overzicht van de aanwezige voorzieningen, met foto. Per voorziening is aangegeven voor welke soorten zij geschikt is, of er gebreken zijn en hoe eventuele gebreken kunnen worden weggenomen. Onze partner BWZ ingenieursPaul van Lier bij Rijkswaterstaat, dienst Noord-Brabant.

Indien u vragen heeft over de uitvoering van het project kunt u contact opnemen met Gerlof Hoefsloot van Bureau Waardenburg.