Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Insectenbeheer Westelijke IJsseldijk
U bevindt zich hier:

Pilotstudie gefaseerd insectenbeheer Westelijke IJsseldijk

Parende grasbijen op knolboterbloem
Westelijke IJsseldijk bij Deventer

 

Hierdoor zijn tussen mei en oktober altijd opgaande vegetaties met bloeiende planten aanwezig op de dijk.

Resultaten

Bloemrijke IJsseldijk
Kruisdistel

 

Uitvoering van het beheer en effect op de dijkvegetatie

De uitvoering van het beheer in vier stroken blijkt goed mogelijk voor de aannemer en wordt over het algemeen netjes uitgevoerd.

Het effect van het gefaseerde beheer op de algemene plantensoorten moet nog nader blijken. Bij de vroeg gemaaide stroken onderaan het dijktalud treedt in de zomer enige herbloei van voorjaarsbloeiers op, maar veel minder dan het geval zou zijn geweest bij bloei (en zaadzetting) in het voorjaar. In de meeste gevallen pakt het insectvriendelijke beheer gunstig uit voor de kwetsbare dijkflora, die zich in hoofdzaak hoger op de dijk bevindt, want de bovenstrook wordt vrij laat (begin juli) voor het eerst gemaaid.

Uitzondering wordt gevormd door de schrale, soortenrijke vegetaties waarin kwetsbare soorten groeien als grote bevernel, duifkruid, kleine pimpernel en kruisdistel. Deze staan eind juni juist in bloei. In overleg met de aannemer en Bureau Waardenburg heeft het waterschap besloten om deze stukken over te slaan bij de juli-maaibeurt en deze pas in september mee te nemen in het beheer. Deze H3-vegetaties (langdurig onbemest soortenrijk hooiland) worden zodoende 1x per jaar gemaaid.

Contactpersoon: