Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Dynamiek terug in duinen

Meer dynamiek in de duinen

Interactief opgesteld inrichtingsplan

De Van Dixhoorndriehoek is in eigendom van het Zuid-Hollands Landschap en onderdeel van Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen. In het Beheerplan N2000 zijn maatregelen voorgesteld ter verbetering van de natuur. Vanaf het eerste schetsontwerp zijn we betrokken bij de herinrichting van dit gebied. 

 

Het huidige ecosysteem van de duinen is een subtiel samenspel van wind, zand, flora en fauna, recreatie en beheer. Met de nieuwe inrichting krijgt de Van Dixhoorndriehoek een hogere natuurwaarde en grotere variatie, die beter past in de duinen. De dynamische processen van stuivend zand en duinvorming worden gefaciliteerd waardoor de natuur zichzelf beter in stand kan houden. Door het aanpassen van de routing van ruiterpaden en wandelpaden verbetert bovendien de recreatieve waarde van het gebied en daalt, naar verwachting, de nadelige invloed van recreanten op de natuur. 

Lees meer over de herinrichting van de Van Dixhoorndriehoek

Contactpersoon