Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Planning and Management
U bevindt zich hier:

Natuurinclusief ontwerp & beheer

Natuurinclusief ontwerp

Vanwege de achteruitgang van biodiversiteit krijgen we steeds meer vragen wat hier aan te doen is. Ons team Natuurinclusief Ontwerp werkt aan visies, inrichtings- en beheerplannen om biodiversiteit te vergroten. Landschapsarchitecten en ontwerpers ontwikkelen bij de locatie passende natuur, gebruik makend van specialistische kennis van onze ecologen. De vraagstukken worden altijd integraal opgepakt. Daarbij wordt rekening gehouden met functies, zoals landbouw, recreatie, verkeer of waterberging met aandacht vanaf het begin voor ruimtelijke kwaliteit en afstemming op het beheer.

Thema's

Hieronder volgen themabladen voor meer informatie. Als u meer wilt weten over natuurinclusief ontwerp, kunt u contact opnemen met:

Team Natuurinclusief Ontwerp

Januari 2022 zijn wij team Natuurinclusief Ontwerp (NIO) gestart. Een groep bevlogen landschapsarchitecten, ontwerpers en ecologen die zorgen voor adv...

Inrichting

Bij het opstellen van inrichtingsplannen zoeken we de juiste balans tussen ecologische inhoud, landschappelijke vormgeving en functioneel gebruik. We ...

Beheer

In beheerplannen worden visie of algemene doelstellingen vertaald naar een concreet handelingsplan. Het somt alle werkzaamheden en handelingen op die ...