Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Innovative Research Methods
U bevindt zich hier:

Creatief met innovatieve technieken

Creatief zijn met innovatieve materialen en onderzoekstechnieken helpt de kennis over ecologie vooruit.

 

Ecologische innovatie

Onderaan deze pagina vindt u een selectie onderzoeks- en productinnovaties uit ons portfolio. Een aantal is beloond met een prijs of onderdeel van een prijsvraag.

Innovatie in onderzoekstechnieken

Met nieuwe onderzoekstechnieken kunnen betere onderzoeksresultaten behaald worden. Ook kunnen onderzoeken  met minder moeite (goedkoper) uitgevoerd worden. Innovatieve project ideeen of Productinnovaties kunnen helpen bij ecologisch herstel. Voorbeelden zijn de inzet van onze eigen laboratoriumtechnieken, camera's, radars, sattelietzenders en natuurbouw.

Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen, of een e-mail naar ons secretariaat sturen.

De macrozoöbenthoszuiger

Tot een aantal jaren geleden was het bemonsteren van grote, harde en onregelmatige oppervlakken voor macrofaunaonderzoek een moeilijke onderneming. He...

‘s Werelds eerste oesterwieg vormt basis voor meer Noordzeenatuur

De Noordzee-natuur krijgt een geweldige boost door een ‘wieg’ vol oesterschelpen. Deze wieg is de eerste van vele, nog te fabriceren wiegen die samen ee...

DNA-laboratorium

Bij ecologisch onderzoek wordt het gebruik van DNA technieken steeds belangrijker. In Haren ontwikkelen we laboratoriumfaciliteiten waar DNA-analyses ...

De nieuwe Afsluitdijk

De Afsluitdijk moet worden versterkt en verhoogd om toekomstige zeespiegelstijding en sterkere stormen te kunnen weerstaan. Naast een verdediging tege...

BENSO

Het nieuwe team mariene ecologie van Bureau Waardenburg heeft met succes een TKI (Topinstituut Kennis & Innovatie) subsidieproject geïnitieerd. Samen ...

Meevliegen met gezenderde Zeevogels

Onderzoek naar het vlieggedrag van meeuwen en sterns op de Noordzee met behulp van GPS-loggers. De zenders slaan op regelmatige intervallen de locatie...

Remote camera

Recentelijk heeft Bureau Waardenburg deze webcamsystemen uitgebreid tot geavanceerde, op afstand bestuurbare systemen met o.a. infrarood zicht en krac...

Elektromagnetische velden: effect op het onderwaterleven

Samen met WaterProof verzamelen we kennis over elektromagnetische velden en effecten op het onderwaterleven in de Noordzee. Conclusie: mogelijke effec...

Platte oesterpilot in Windpark Luchterduinen

Kooien met platte oesters en rifkorven geïnstalleerd in windpark Luchterduinen. Met het project De Rijke Noordzee wordt onderzocht hoe natuurversterki...

MAX in de Eemshaven

3D vogelradar Max staat in de Eemshaven om een model te ontwikkelen waarmee windturbines stil gezet kunnen worden op momenten dat er grote aantallen v...

3d vogelradar

Max is een volledig 3D vogelradar van Robin Radar Systems B.V.. Bureau Waardenburg BV is launching customer. Vlieggedrag van vogels (en mogelijk ook v...

Nieuw artikel: Ontdekking platte oesterbank onthult mysteries van deze iconische soort

Ontdekking platte oesterbank en kenmerken van platte oester in natuurlijke omgeving nu gepubliceerd in Marine Biology Research

Primeur aanleg platte oesterbank Noordzee

Eerste herstel platte oesterbank in diepe Noordzee. Het herstel van oesterbanken kan een enorme impuls geven aan de biodiversiteit in de Noordzee.Wij ...

RiverCare - wetenschappelijk onderzoek naar rivierbeheer

RiverCare is een Nederlands onderzoeks-programma waarin partners van het Nederlands Centrum voor Rivierstudies (NCR) zich samen met publieke en privat...

Geen plastic in de maag en darm van de potvis

De potvis die eind juni voor de kust van het Noord-Hollandse Petten overleed had geen plastic in zijn maag-darm kanaal.

Platte oesterbank ontdekt in Noordzee

Het herstel van oesterbanken kan een enorme impuls geven aan de biodiversiteit in de Noordzee.Wij werken samen met andere organisaties aan een initiat...

Wat is een onderwaterzuiger?

Stofzuiger monitoring: voor de macrofauna- bemonstering van de pilot rivierhout gebruiken wij een speciaal door ons ontwikkelde onderwaterstofzuiger.

Drones kansen en effecten

Drones kunnen heel goed ingezet worden bij ecologisch onderzoek. We hebben drones, een gecertificeerd piloot en we volgen de technische ontwikkelingen...

Natuurinclusief ontwerpen Noordzee

Het doel van dit vooronderzoek was om de mogelijkheden te verkennen voor het ontwerpen van offshore toepassingen van ‘Bouwen met Noordzee Natuur'. De ...

Platte oester Waddenzee

Verkenning terugkeer platte oester Waddenzee
Studie uitgevoerd naar de mogelijkheid of en hoe de platte oester weer teruggebracht kan worden in de Wa...

SPECTORS - drones en sensoren

7 oktober 2016 is SPECTORS gestart; een Nederlands-Duits Hightech initiatief op het gebied van drone- en sensortechnologie.

Transplantatie behoudt Groefwier Oosterschelde

Groefwier is zeldzaam maar niet beschermd. Het dreigde uit ons land te verdwijnen als gevolg van dijkversterkingen. Toch is het gelukt om de laatste o...

Stofzuiger monitoring dood hout

Stofzuiger monitoring: voor de macrofauna- bemonstering van de pilot rivierhout gebruiken wij een speciaal door ons ontwikkelde onderwaterstofzuiger.

Blue Carbon

Blue Carbon NL wil in Nederland marien ecosysteem herstel stimuleren en financieren met de opbrengsten uit ecosysteemdiensten, zoals koolstof opslag.

eDNA en Barcodering bij ecologisch onderzoek

eDNA en Barcodering kan worden ingezet als hulpmiddel bij ecologisch onderzoek. eDNA wordt toegepast om de inventarisatie en monitoring van allerlei d...

Broedpontons visdief

Visdieven broeden op pontons nabij Markermeerdijken die speciaal voor de soort ingericht zijn. Na succes in 2014, waarbij voor het Waterproeftuin Mark...

Microplastics in oppervlaktewater

Analyse microplastics in watermonsters. Onderzoek naar mogelijkheden om met mosselfilters in het effluent van rioolwaterzuiveringen microplastics te r...

Herstel platte oesterbanken Noordzee

Het herstel van oesterbanken kan een enorme impuls geven aan de biodiversiteit in de Noordzee.Wij werken samen met andere organisaties aan een initiat...

Platte oesterbank ontdekt in Noordzee

Eerste herstel platte oesterbank in diepe Noordzee. Het herstel van oesterbanken kan een enorme impuls geven aan de biodiversiteit in de Noordzee.Wij ...

Biologisch afbreekbaar structuur van zetmeel voor habitatverbetering

Deze driedimensionale structuur gemaakt van bio-plastic kent tal van toepassingsmogelijkheden.

Dood hout in de rivier voor de Kaderrichtlijn Water, KRW

Om de biodiversiteit van o.a vis en macrofauna en KRW-score, Kaderrichtlijn Water te verbeteren zijn bomen in de Lek verankerd. Uit deze proef moet bl...

Vissen in vistrap en rifballen in beeld

Bij onze monitoring zetten we vaak succesvol camera's in.
Bekijk onderwater videobeelden van het gebruik van vispassages en rifballen door vissen.

Waterproeftuin in het Markermeer

Deze zomer zijn proefvakken voor het experiment Marker Kwelderwerken aangelegd. De experimenten leveren nuttige informatie op voor het onderzoeksprogr...

Inzet van drones bij vegetatie opnamen

Uit een pilot met een miniatuurhelicopter met camera onderzoeken we de inzetbaarheid van drones bij monitoring van vegetatie.

Glasaaldetector: innovatieve installatie om glasaal te vangen

Door obtakels onderweg kunnen terkvissen het binnenwater moeilijk bereiken. Door glasaal te vangen en uit te zetten kunnen deze als paling terugkeren ...

Vleermuisdetectie geplaatst in zendmast Robbenoordbos

De zendmast in het Robbenoordbos biedt een unieke kans om met speciale apparatuur het gedrag van vleermuizen te onderzoeken. Begin augustus zijn twee ...

Gierzwaluwen geïsoleerd

Na-isolatie van daken.

Rifkorven voor onderwaternatuur

Als onderdeel van het innovatieve onderzoeks- programma Natuurlijker Markermeer - IJmeer (NMIJ) worden veelbelovende maatregelen en innovatieve techni...

Mosselkweek waterzuivering

Mosselen zuiveren water. We onderzoeken hoe we mosselen als biologisch filter kunnen toepassen. Zo hebben we patent op een innovatieve kweekmethode vo...

Onderwateronderzoek

Naast een duikteam van gecertificeerde beroepsduikers beschikt Bureau Waardenburg ook over een onderwater video systeem. Duikers en onderwater beelden...

Vogelonderzoek

Een specialisme in vogelonderzoek is het onderzoek naar gebiedsgebruik en vliegbewegingen. Daarbij worden zowel visuele waarnemingsprotocollen als rad...

Monitoring with cameras

Videosystemen waarbij situaties boven- en onderwater direct en op afstand zijn te volgen.

Cameraval met raaf

Onderzoek naar de raaf in de Oostvaardersplassen. In kaart brengen van de verspreiding en ontwikkeling van de raaf.

Projecten