Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Hydrobiological monitoring
U bevindt zich hier:

Hydrobiologisch onderzoek

Hydrobiologisch onderzoek omvat de monitoring en inventarisatie van de soortgroepen macrofauna, waterplanten en vissen.

 

Hydrobiologische kennis

Wij voeren sinds 1979 hydrobiologisch onderzoek en verschillende typen ecologische beoordelingen uit. De medewerkers van Bureau Waardenburg dekken met hun vakkennis het gehele hydrobiologische spectrum af: van elke soortgroep hebben we meerdere specialisten in huis. Deze specialistische kennis heeft onder andere bijgedragen aan het tot stand komen het Handboek Hydrobiologie van de STOWA. Daarnaast gebruiken we onze kennis bij o.a. KRW-maatlat studies, effectstudies en grootschalige meetnetten in de zoete Rijkswateren, de Delta, Waddenzee, Noordzee en EemsDollard.

Kwaliteit en accreditatie hydrobiologisch lab

Voor bemonsterinsgmethodieken en analyses hanteren we onder andere voorschriften van het Handboek Hydrobiologie en voldoen aan de eisen voor een beoordeling volgens de STOWA- en/of KRW-methodiek. Ook neemt Bureau Waardenburg vanaf 1993 deel aan ringonderzoeken op het gebied van macrofauna- en fytoplanktondeterminaties. Met betrekking tot blauwalgen, fytoplankton- en macrofauna analyses in zoete, brakke en zoute oppervlaktewateren zijn onze hydrobiologische labs geaccrediteerd conform ISO 17025. NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005.

Hydrobiologische meetnetten

Bureau Waardenburg verzorgt elk jaar voor diverse opdrachtgevers een deel van hun hydrobiologisch meetnet. Hiervoor nemen we op een groot aantal locaties monsters van macrofauna, en maken we vegetatieopnamen

Overige projecten

Naast de grootschalige meetnetten voert Bureau Waardenburg gedurende het jaar ook diverse overige hydrobiologische projecten uit. Zo hebben wij in 2017 bijvoorbeeld steekmuggenoverlast vanuit met water volgelopen grafkelders op een  begraafplaats onderzocht en praktische methoden geadviseerd om de broedplaatsen voor larven ongeschikt te maken.

Innovatie

Bijzonder projecten vragen om een bijzondere monitoringstechniek. Zo heeft Bureau Waardenburg speciaal voor de macrofaunabemonstering van (dood) rivierhout de onderwaterstofzuiger ontwikkeld. Naast het bemonsteren van dergelijke complexe onderwaterstructuren in zowel diep water door middel van duikers, als ondiep water zoals op onderstaande foto te zien is, blijkt het tevens een geschikte methode voor het aantonen van rivierrombout en rivierprik. In 2018 wordt deze methode verder geoptimaliseerd.

Zelf leren determineren?

We geven tevens op aanvraag cursussen determineren van macrofauna en fytoplankton. De afgelopen jaren hebben wij onder andere een watermijtencursus gegeven op het Waterlaboratorium en zijn wij betrokken bij het begeleiden van macrofauna-analisten op het Waterschap Hunze en Aa.

Contactpersoon (Teamleider Aquatische Ecologie)