Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Zorgen schapen voor hogere natuurwaarden?
U bevindt zich hier:

Zorgen schapen voor hogere natuurwaarden?

De gemeente Nijmegen laat sinds 2002 verschillende gebieden in de gemeente begrazen door een kudde schapen. Een van de doelstellingen van de begrazing is de diversiteit van de flora en fauna in de gebieden verhogen. Bureau Waardenburg heeft in opdracht van de gemeente beoordeeld of het beheer met schapen bijdraagt aan het verhogen van natuurwaarden.

De gemeente Nijmegen laat verschillende parken en natuurgebieden binnen de gemeente begrazen door een kudde schapen van De Wassum Landschapsbeheer. De volgende effecten van begrazing kunnen zorgen voor een verhoging van de natuurwaarden: 

  • Verschraling van de graslanden waardoor het aandeel kruiden hoger wordt;
  • schapen transporteren zaden en bijvoorbeeld insecten in hun wol en zorgen zo voor ecologische verbindingen tussen terreinen;
  • schapen zorgen door selectieve begrazing en tred voor ontwikkeling van een structuurrijke vegetatie.

Naast het verhogen van natuurwaarden is begrazing een duurzame manier van beheer waar ook recreatieve en educatieve doelstellingen aan gekoppeld kunnen worden.

Bureau Waardenburg heeft een veldbeoordeling uitgevoerd om de effecten van de begrazing in de gemeente Nijmegen in kaart te brengen. Deze informatie is gecombineerd met informatie van de schaapsherders. Van vijf gebieden is geanalyseerd of begrazing bijdraagt aan de natuurkwaliteit in de begraasde terreinen en welke maatregelen mogelijk zijn om de positieve effecten op natuurwaarden nog verder te verhogen. In elk gebied heeft schapenbegrazing een positief effect op de vegetatiestructuur en bevordert het de diversiteit aan plantensoorten. De inzet van schapen dient echter in alle gebieden te worden gecombineerd met andere aanvullende beheermaatregelen. Die verschillen per gebied en kan bestaan uit beheer gericht op bomen, (bramen)struiken, verjonging van bremstruweel, of het tegengaan van de verspreiding van Japanse duizendknoop. 

Het rapport evaluatie begrazing dat we voor de gemeente Nijmegen hebben gemaakt is te downloaden. Zie ook de pagina over natuurbeheer door middel van begrazing.