Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Herstel van trilveen Vechtplassen
U bevindt zich hier:

Herstel trilveen Vechtplassen gestart

Onderzoek en experimenten voor meer inzicht over hoe de gestagneerde vorming van trilveen op landelijke schaal weer op gang gebracht kan worden. 

Het belang van trilveen

Trilvenen zijn stukjes veennatuur met veel bedreigde plant- en diersoorten, die bestaan uit drijvende plantenmatten. Laagveengebieden behoren tot de meest soortenrijke landschappen die in Nederland voorkomen. Dat komt door de aanwezige variatie in leefgebieden zoals open water met waterplanten, rietlanden en veenbossen.

Ontstaan en bedreigingen

Onder goede condities verlanden wateren met waterplanten tot trilvenen, die zich in de loop van enkele decennia weer ontwikkelen tot zuurdere rietlanden en uiteindelijk bossen. Dit proces wordt versneld door vermesting, verdroging en atmosferische N-depositie. Omdat nieuwe verlanding tot trilveen de laatste decennia weinig optreedt, en de veroudering gewoon doorgaat, wordt trilveen steeds zeldzamer.

Als er nu niets gebeurt, komen binnen enkele decennia geen trilvenen meer voor in Nederland. Zonder maatregelen gaat Nederland de Natura-2000 doelstellingen op dit gebied niet halen.

Op gang brengen van de vorming van trilveen

Naar het op gang brengen van de vorming van trilveen zijn (model)studies gedaan en zijn we veldexperimenten gestart in de Vechtplassen. De experimenten omvatten onder andere:

  • Het inbrengen van biobouwers (kenmerkende planten die drijvende wortelmatten vormen),
  • het tegengaan van successie en
  • het bestrijden van vraat door kreeften, ganzen en andere vogels.

Witteveen+Bos, Bureau Waardenburg, ATKB, Universiteit van Amsterdam en het EIS voeren dit onderzoek uit. Dit loopt tot eind 2020 en wordt uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE) en onder begeleiding van het OBN-deskundigenteam.

Vroege Vogels ging mee naar het trilveen

Vroege vogels Radio is mee geweest met een bezoek aan het trilveen projectgebied. Beluister hier de uitzending.