Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Herinrichting Noordoosterkanaal
U bevindt zich hier:

Herinrichting Noordoosterkanaal

Een plan voor meer variatie in biotopen en soorten

In het plan zijn vooral vochtige duinvalleivegetaties en moeras opgenomen, omdat deze de meeste meerwaarde bieden binnen de context van dit duingebied. Vooral natte natuur is namelijk schaars in de AWD. Op enkele plekken zijn baaien gepland en worden bomen gekapt, om een nog grotere diversiteit aan natuur te krijgen. Daarbij is goed gekeken naar welke plaatsen zich daarvoor het beste lenen. Verder zijn in het plan recreatieve routes (waar nodig) omgeleid en zijn enkele poelen opgenomen die zorgen voor extra  natuurervaringen tijdens excursies.

Groen licht

visualisaties van de profielen van enkele biotopen. 
Klik hier voor meer info en foto's van de openingshandeling natuurvriendelijke oever Nooroosterkanaal op 27 feb. 2014.

Contactpersoon: