Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Dragonflies, damselflies and habitat quality
U bevindt zich hier:

Libellen en habitatkwaliteit in vennen en wielen

In opdracht van Waterschap Aa en Maas, is in 2002, 2003 en 2005 onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van libellen bij een aantal wateren in het beheersgebied. De inventarisatie omvat onder andere stagnante wateren met hoofdfunctie natuur en verschillende vennen.

Bedreigde libellensoorten

Uit de verzamelde gegevens blijkt dat in deze wateren diverse bedreigde libellensoorten voorkomen. Bovendien blijkt het voorkomen van deze en andere soorten gekoppeld te zijn aan de waterkwaliteit.

De resultaten van het onderzoek kunnen een bijdrage leveren aan de prioritering van de aanpak van waterkwaliteitsproblemen. Indien in de toekomst ingrepen in het watersysteem plaatsvinden kunnen de gegevens ook gebruikt worden bij de evaluatie van deze ingrepen.


Contactpersonen: