Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Groene Motor zet Delfland in beweging
U bevindt zich hier:

Stand van zaken Groene Motor

Januari 2018
Binnen het Hoogheemraadschap van Delfland is begin 2017 de Groene Motor van start gegaan. De Groene Motor moet een impuls geven aan het behalen van de KRW doelstellingen voor ecologie binnen Delfland. Door de maatregelen die de Groene Motor uitvoert moet de ecologische waterkwaliteit van Delfland verbeteren.

De Groene Motor

Watersysteemanalyse

Ecologische Sleutelfactoren   

Westboezem

De Westboezem bestaat uit ondiepe kanalen ingericht op aan- en afvoer van oppervlaktewater waarover recreatievaart plaatsvindt. Het gebied kenmerkt zich door kleine stedelijke kernen met een groot areaal buitengebied bestaande uit het Westland (het kassengebied) en Midden Delfland (veenweide). Daarnaast bestaat het Westland uit een fijnmazig netwerk van kleine boezemkanaaltjes. Het oppervlaktewater heeft een belangrijke aan- en afvoerfunctie waardoor de stroomrichting varieert. Het grondgebruik van het afwateringsgebied betreft voornamelijk melkveehouderij (Midden-Delfland) en glastuinbouw (Westland).

Voor het gebied heeft de Westboezem enerzijds een aanvoerfunctie om voldoende water aan te voeren om de kassen van schoon water te voorzien en anderzijds om de veenweidepolders in Midden-Delfland op peil te houden. Een deel van het water heeft een recreatieve functie die vooral betrekking heeft op vaartuigen. Een gedeelte van de Westboezem staat in het zomerseizoen onder invloed van het inlaatwater uit het Brielse Meer.