Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

De Groene Motor
U bevindt zich hier:

Samenwerking nodig voor ecologische waterkwaliteit.

Publicatie in Land + Water, Vakblad  voor de praktijk van civiel- en milieutechnici over De Groene Motor. 

In dit artikel wordt het programmamanagement de Groene Motor van het Hoogheemraadschap van Delfland toegelicht. De Groene Motor is een programma waaraan een aantal van onze medewerkers enkele dagen per week (mee)werken.

Binnen het Hoogheemraadschap van Delfland is begin 2017 de Groene Motor van start gegaan. De groene motor moet het ecologisch deel van het KRW programma herstarten. Door de maatregelen uit dit project moet de waterkwaliteit van Delfland verbeteren.

Het doel van de Groene Motor is tweeledig:

  • Werken aan de realisatie van KRW-doelen; 
  • Verbeteren van interne en externe communicatie en samenwerking.

De Groene Motor wordt aangestuurd door het Kernteam. Hierin zitten twee medewerkers van het Hoogheemraadschap en drie medewerkers vanuit het bovengenoemde consortium. Dit team moet de komende drie jaar de Groene Motor tot een succes maken. 

Download het artikel 'Samenwerking nodig voor ecologische waterkwaliteit'.

Contactpersoon:

Publicaties