Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Natuuronderzoek doortrekking A15-A12
U bevindt zich hier:

Natuuronderzoek doortrekking A15-A12

Voor de MER in het kader van een planstudie naar de doortrekking van de A15 naar de A12 is er aandacht besteed aan de effecten op de natuurwaarden. Om een recent en betrouwbaar overzicht te krijgen zijn er veldinventarisaties verricht. De GIS-afdeling heeft deze verspreidings gegevens verwerkt in overzichtelijke kaarten. Op deze manier is er betrouwbaar beeld van de natuurwaarden binnen de invloedzone van de in het plangebied aan te passen bestaande en de eventueel aan te leggen nieuwe weggedeelten aanwezig.