Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Phytoplankton, phytobentos and zooplankton
U bevindt zich hier:

Fytoplankton

Fytoplankton is een verzamelnaam voor vrij in het water zwevende, microscopisch kleine organismen die chlorofyl bevatten. Andere benamingen zijn ook wel algen of wieren. 

Door middel van fotosynthese is fytoplankton in staat om CO2

Algen geven informatie over de waterkwaliteit

Er bestaan in het Nederlandse oppervlaktewater duizenden verschillende soorten algen. Elk soort met zijn specifieke eigenschappen en eisen aan het milieu. De soortsamenstelling vertelt ons iets over de waterkwaliteit (voedselrijkdom, zuurstofhuishouding, zuurgraad). Daarom monitoren waterbeheerders fytoplankton. Belangrijke beoordelingssystemen zijn: de KRW maatlatten (Europese Kaderrichtlijn Water), Ebeo-systemen (een ecologisch beoordelingssysteem van de STOWA) en Aqem (een ecologische beoordelingssysteem van 28 Europese typen stromende wateren).

Blauwalgen

Fytobenthos Wat kunnen wij voor u betekenen

Voor vragen over het monitoren van plankton of hydrobiologisch onderzoek, neemt u contact op met: