Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Boomklimmen
U bevindt zich hier:

Boomklimmen voor uitvoering mitigerende maatregelen

Voorwaarden in ontheffing Flora- en faunawet

Vaak worden in de ontheffing bepaalde voorwaarden opgenomen. Een voorwaarde kan zijn dat u ervoor zorgt dat vleermuizen geen gebruik kunnen maken van holten in de boom in de periode voor de kap. Dit kan door het aanbrengen van speciale flapjes voor de ingang. Een andere voorwaarde kan zijn dat eerst een roofvogelhorst verplaatst wordt. 

Voor de uitvoering van dit soort maatregelen kunt u bij ons terecht. Onze medewerker Martijn Boonman is gecertificeerd voor het klimmen en werken in bomen. 

Boomklimtechniek

Bij het klimmen wordt telkens een touw met een verzwaard zakje over zijtakken gegooid. In bomen met weinig of geen betrouwbare zijtakken gebeurt het klimmen met klimsporen, een gordel en een fliplijn die achter de stam langs loopt. Met een bandslinge kan een zekering gemaakt worden voor het optakelen of laten zakken van materialen.

Lees ook het nieuwsbericht over het verplaatsen van een haviksnest

Meer weten?