Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Flora Afsluitdijk behouden
U bevindt zich hier:

Zoutminnende flora op Afsluitdijk redden

zeekool
zeelathyrus
De groene Afsluitdijk
strandbiet

 

In opdracht van Rijkswaterstaat versterkt het bouwconsortium Levvel, bestaande uit BAM, Van Oord en Rebel, de Afsluitdijk. De versterking bestaat onder meer uit het verhogen van de dijk en het vernieuwen van de bekleding. Bureau Waardenburg verzorgt de ecologische begeleiding van dit megaproject.

Gedurende bijna 90 jaar hebben basaltblokken grote delen van Nederland tegen het zeewater beschermd. De Afsluitdijk zou sterk genoeg moeten zijn om een storm te weerstaan die eens in de tienduizend jaar voorkomt.

Met de voorziene zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering is de verwachting dat de Afsluitdijk dit in de toekomst niet meer kan. Daarom wordt op het basalt een extra laag beton aangebracht. Dit gebeurt met zogenoemde Levvel-blocs en Quattroblocks. Het gevolg hiervan is echter dat de planten, die nu tussen het basalt groeien, verdwijnen. Daaronder bevinden zich bijzondere soorten, zoals zeelathyrus, zeewinde, zeekool, zeewolfsmelk, zeepostelein, zeevetmuur, zeevenkel, strandbiet en wilde kool.

Behouden ecologische waarde

Rijkswaterstaat vindt het belangrijk dat de Afsluitdijk na de versterking eenzelfde ecologische waarde heeft als voor de versterking. Dit betekent dat de dijk weer dezelfde rijke en bijzondere vegetatie moet hebben. Behalve een mooi aanblik leveren de planten rustplekken en voedsel voor dieren, zoals muizen, vogels en vele soorten insecten. Veel planten zullen in de loop der jaren vanzelf terugkeren, maar voor de zeldzamere soorten is die kans erg klein.

Daarom gaat Bureau Waardenburg, in samenwerking met Wageningen Environmental Research (WENR) en Het Levend Archief, de zaden van de bijzondere planten verzamelen voordat de nieuwe bekleding wordt aangebracht. De zaden worden in koelcellen van Het Levend Archief bewaard en een deel wordt gebruikt om planten op te kweken, zodat meer zaad wordt geproduceerd. Zodra de nieuwe bekleding op de Afsluitdijk is aangebracht, wordt het zaad uitgezaaid. De jaren daarna wordt bijgehouden hoe de vegetatie op de dijk zich ontwikkelt.Het werken aan het in stand houden van de bijzondere flora van de Afsluitdijk is uniek in de wereld. Als het een succes wordt, kan dit een voorbeeld zijn voor andere dijkversterkingsprojecten. Het worden enkele spannende jaren voor de vegetatiekundigen, Levvel en Rijkswaterstaat.

Contactpersoon: