Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Schetsontwerp

Schetsontwerp fiets- en natuurverbinding Nigtevecht

Het integrale schetsontwerp van de fiets- en natuurverbinding Nigtevecht stelden we op in nauwe samenwerking met IPV creatieve ingenieurs. Zo konden het brugontwerp, de aanbruggen op kolommen, de natuurstapstenen en de weg-uitbuiging zorgvuldig landschappelijk worden ingepast.

Het ontwerp in het kort

De natuurverbinding bestaat uit twee nieuwe natuurgebieden op beide oevers van het Amsterdam-Rijnkanaal en fauna-uittreedplaatsen in de kanaaldamwanden. Een drukke weg wordt van de waterkering afgebogen, zodat de natuur er onder door kan zonder dat het water uit het kanaal de polder in stroomt.

De openheid in de polder blijft grotendeels beleefbaar ondanks de grote verandering van deze plek. De gegeven doelsoorten (o.a. muizen, marterachtigen, ree, ringslang en moerasvogels) krijgen een nieuw leefgebied, bestaande uit verschillende natuurbeheertypen. De brug zorgt voor nieuwe perspectieven op het landschap en biedt nieuwe kansen voor het wandelen van ommetjes langs de nieuwe natuur. 

Contactpersoon: