Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Exotisch brakwaterslakje
U bevindt zich hier:

Nieuw brakwaterslakje in Nederland

Exotisch brakwaterslakje blijkt nog niet eerder beschreven soort

In macrofaunamonsters uit het Krammer-Volkerak hebben we exotische brakwaterslakjes aangetroffen die behoren tot een vooralsnog onbeschreven soort. 


De monsters zijn in 2014-2016 verzameld in het kader van het MWTL-programma van Rijkswaterstaat.

 

Exoot

Het slakje van circa 2 mm behoort tot de familie Murchisonellidae, een familie waarvan in Nederland nog niet eerder levende exemplaren waren gevonden. Buiten Nederland is dit slakje verder alleen bekend uit de Finse Golf (onderdeel Oostzee), waar ze voor het eerst is verzameld in 2014 maar nog niet als soort is beschreven. Het gaat dan ook vrijwel zeker om een soort die in Europa niet inheems is.

Naamgeving 

Habitat

Impact

Meer informatie over deze soort

Binnenkort publiceren we een artikel met meer informatie over onder meer de herkenning en de ecologie. Deze wordt zo snel mogelijk op deze website geplaatst.