Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Ecologische Sleutelfactoren gereed
U bevindt zich hier:

De voor ESF verspreiding ontwikkelde ArcGIS toolbox biedt inzicht in het verspreidingsvermogen van soorten.
Verondiepen van de waterbodem en verbeteren van doorzicht kunnen het begroeibare areaal voor waterplanten vergroten.

Systeembegrip

  • ESF Verspreiding & Connectiviteit in stilstaande & stromende wateren samen met Dactylis en de Universiteit Utrecht;
  • ESF Waterplanten en Bufferzone (stromende wateren) samen met Roelf Pot en Deltares

Symposium