Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

ELFI elver finder
U bevindt zich hier:

Zit glasaal in de lift?

Onderzoekslocaties in 2020.

Het voorjaar is weer begonnen. Tijd voor de intrek van glasaal. Met onze glasaaldetector ELFI onderzoeken we de intrek van jonge paling op 20 locaties langs de Nederlandse kust en het IJsselmeer.

We vergroten ons inzicht in de populatiegrootte en migratiesnelheid van aal doordat we de ELFI-methode combineren met merk- en terugvang technieken, zoals Visible Implant Elastomer (VIE) Tags en kleuringen (Bismarck Brown).

Stijgende trend

Op 10 maart hebben we de eerste glasaal van 2020 gevangen. Het is elk jaar weer spannend hoe het seizoen zich ontwikkelt. Hopelijk zet de voorzichtig stijgende trend van de voorgaande jaren zich voort. Dit kan duiden op een positief effect van alle aalherstelmaatregelen.

Nieuwe ontwikkelingen

Ook dit jaar testen we verbeteringen op de onderzoekstechnieken, bijvoorbeeld een methode om glasaal automatisch te kunnen tellen. Daarnaast onderzoeken we het gebruik van ELFI als vispassage.

ELFI staat voor Elver Finder en is de nieuwe korte productnaam van de glasaaldetector. Het apparaat is in 2011 ontwikkeld om op uniforme wijze en continu (24/7) de intrek van glasaal te monitoren. Inmiddels is op 64 locaties onderzoek gedaan, zowel in zout- als in zoetwater. De techniek biedt vele voordelen ten opzichte van de traditionele bemonsteringswijze (kruisnet): je kunt continu monitoren met minder inspanning en de methode biedt mogelijkheden om het migratiegedrag van aal te onderzoeken, zoals lokstroomonderzoek.

De onderzoeken voeren wij dit jaar uit in samenwerking met Visserij Service Nederland, Wageningen Marine Research en RAVON. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

15 juni 2020 - Visonderzoek en monitoring van glasaal met aaldetector ELFI bij Andijk.
Bekijk de reportage op vistv.nl >>
(VIS TV XL 2020 Afl. 3, vanaf 21 min.)

Schematische opstelling van ELFI.