Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen voor de KRW
U bevindt zich hier:

Natuurvriendelijke oevers en paaiplaatsen voor de KRW

Natuurvriendelijke oever

Op welke locaties zijn natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen haalbaar en effectief als KRW-maatregel? Wij hebben dit onderzocht voor Waterschap Hollandse Delta en eisen voor de meest kansrijke locaties uitgewerkt.

KRW maatregel

De aanleg van natuurvriendelijke oevers, of onderzoek daarnaar, is een vaak voorgestelde KRW-maatregel. De aanleg is echter lang niet overal haalbaar en effectief. Wij hebben samen met BWZ-ingenieurs onderzoek gedaan naar de technische haalbaarheid en ecologische effectiviteit van de aanleg van nvo's en vispaaiplaatsen in het beheergebied van waterschap Hollandse Delta. Het project bestond uit twee delen; het maken van een prioritering op basis van de haalbaarheid en de effectiviteit en het uitwerken van de meest kansrijke locaties in een programma van eisen. Het onderzoek is uitgevoerd met bestaande gegevens, interviews, beperkt veldwerk en waterbodemanalyse door Onderzoekscentrum B-Ware.

Ecologische effectiviteit

De aanleg van nvo's en vispaaiplaatsen levert een naar verwachting een kwaliteitsverbetering op ten aanzien van de KRW-doelstellingen. De effectiviteit is o.a. afhankelijk van bodem, peilbeheer, beschaduwing, buffercapaciteit en het gebruik van water en aanliggend land. Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van de sleutels uit het STOWA-handboek "Natuurvriendelijke oevers, een standplaatsenbenadering"