Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Ecotoxicology
U bevindt zich hier:

Ecotoxicologie

Aalscholver met vergroeide snavel

Vogels, zoogdieren en andere organismen lopen risico's op negatieve effecten van verontreiniging door opname hiervan met het voedsel. Via doorvergiftiging en accumulatie in de voedselketen lopen vooral organismen in de top van de voedselketen (met name vogels en zoogdieren) een verhoogde kans op schadelijke effecten. Met name de reproductie en de daaraan gerelateerde parameters zijn een goede graadmeter gebleken om de effecten van verontreinigingen in het veld te meten.

Wij passen ecotoxicologisch onderzoek toe als 'monitoring tool' van biologische effecten in relatie tot beheer. Het betreft hier niet alleen onderzoek aan diersoorten aan het eind van de voedselketen (verschillende, soms langjarige projecten aan aalscholvers, visdieven, steenuilen en dassen), maar ook organismen lager uit de keten.

In projecten voeren we veldonderzoek uit en brengen ecologische kennis in die noodzakelijk is om bij de verschillende diergroepen ecotoxicologische effecten te kunnen onderscheiden van biologische effecten.