Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Nature and the Landscape
U bevindt zich hier:

Effecten op natuur en landschap

Een greep uit effectstudies op gebied van natuur- en landschap die wij voor u kunnen uitvoeren:

Effecten op natuur

  • Effecten van windturbines of verlichting op vleermuizen.
  • Effecten van verkeer op kleine zoogdieren (bijvoorbeeld door het monitoren van verkeersslachtoffers) en het naar het opheffen van de negatieve effecten van infrastructuur (onze kennis over faunavoorzieningen). 
  • Effecten van beheer op de vegetatie.

Effecten op landschap en cultuurhistorie

  • Effectbeoordelingen van de aanleg van een windpark op het landschap en de cultuurhistorie, of specifiek op natuurschoon (bij voormalige Beschermde Natuurmonumenten).
  • Vergelijkingen van de effecten op landschap en cultuurhistorie bij verschillende varianten van een ingreep, zoals een wegverbreding, een dijkversterking of een windpark.
  • Landschapsanalyses ten behoeve van het opstellen van bestemmingsplannen of structuurvisies 

Het onderzoeken van de effecten van diverse ingrepen op landschap en cultuurhistorie, zoals de aanleg van een weg, windpark, golfbaan, sportpark en bebouwing. In veel gevallen vinden deze studies plaats in het kader van een MER (milieueffectrapportage). Maar ook bijvoorbeeld gemeentelijke bestemmingsplannen of structuurvisies kunnen aanleiding zijn voor het uitvoeren van landschappelijke effectstudies.

Voor nadere informatie over effectstudies natuur & landschap neemt u contact op met: