Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Effecten van ganzenpoep
U bevindt zich hier:

Guanotrofie door ganzen vormt een knelpunt voor hoogvenenWat is de invloed van ganzenpoepDe ganzenmest heeft de volgende effecten op het ecosysteem:

  1. Typische soorten kiezelwieren nemen af en storingssoorten nemen juist toe, met name Nitzschia paleaeformis, een storingssoort in door vogels verontreinigd, zuur water.
  2. Op de oevers neemt pitrus toe; deze plant verdringt veenmos en pijpenstrootje;

Conclusie

Het onderzoek wijst uit dat hoogveenvorming op de slaapplaatsen onwaarschijnlijk is. Beide instandhoudingsdoelen zitten elkaar dus in de weg. Op veel slaapplaatsen zou overigens ook zonder de ganzen geen hoogveenvorming plaatsvinden; windwerking en fluctuerende waterstanden belemmeren dat. Om hoogveenvorming op deze grote plassen mogelijk te maken, is dus een combinatie van maatregelen nodig. De haalbaarheid daarvan speelt ook een rol bij de ruimtelijke spreiding van de beide instandhoudingsdoelen.

Contactpersoon: