Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Research into effects of Offshore Wind Farm Egmond aan Zee
U bevindt zich hier:

Onderzoek naar effecten van het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ)

Bureau Waardenburg heeft onderzocht wat de effecten op vogels zijn van het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ). Begin 2012 zijn de resultaten gepubliceerd van dit onderzoek dat in opdracht van NoordzeeWind, een consortium van NUON en Shell, is uitgevoerd.

Hieronder zijn de beschikbare rapporten te downloaden;

Rapporten

Locatie

Zo'n 10 tot 15 km voor de kust van Egmond staat een windpark van 36 windturbines (zie kaartje). In dit park is in opdracht van NoordzeeWind (een consortium van NUON en Shell) onderzoek gedaan naar de effecten die windturbines in zee hebben op de dieren die daar leven. 

Onderzoeksperiode

Tussen 2003 en 2005 hebben we vanaf Meetpost Noordwijk een zogeheten 'nulmeting' uitgevoerd om vliegpaden, aantallen en vlieghoogtes van vogels op zee in kaart te brengen in een situatie zonder windturbines.

De effectstudie vond plaats tussen 2007 en 2011. In die periode hebben we onderzoek gedaan naar de vliegpatronen van vogels in en rond het park, en de effecten van de turbines daarop. Ook hebben we in die periode onderzocht hoe onder water de aangroei op de turbines zich ontwikkelde, qua soorten en aantallen. De aangroei is te zien op dit filmpje.

Onderzoeksvragen

Het onderzoek bestond uit 4 delen. 

 

Contactpersonen: