Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Marine environments
U bevindt zich hier:

Effectstudies mariene organismen

De zee vormt ons grootste natuurgebied. Ze is ook een bron van ruimte, voedsel en grondstoffen. Er zijn daardoor veel menselijke activiteiten in de Noordzee. Deltawerken, windmolens en mijnbouwinstallaties, zelfs complete havens worden in zee gebouwd.

Deze projecten hebben impact op het leven in het water. Wet- en regelgeving stuurt op een zorgvuldige afweging en inpassing van activiteiten en ingrepen. Voor het onderzoek dat daarvoor nodig voor u ons kunt inschakelen.

Onze ervaring

Oprichter en directeur Hans Waardenburg was in de jaren 70 al als adviseur betrokken bij de Deltawerken in Zeeland. Zie ook 'Zwijggeld voor de kering' Inmiddels hebben wij een specialistisch team van marien ecologen, professionele duikers, zeezoogdierspecialisten en zeevogelspecialisten die monitoringsprojecten in zoute wateren uitvoeren. Wij zijn gecertificeerd voor professioneel duiken, werken in de offshore industrie, varen op zee, en hebben een internationale certificering voor zeezoogdieronderzoek. Met onderwater foto- en videotechnieken maken wij de onderwater-effecten ook zichtbaar voor opdrachtgevers en bestuurders.

Lees meer over onze expertise in offshore onderzoek.

Enkele actuele projecten zijn:

  • monitoring van aangroei aan windturbines op zee;
  • inventariseren van natuurwaarden op de zeebodem in de Voordelta, Zeeuwse banken en Noordzee;
  • zeehondenonderzoek op de Razende Bol en in de Voordelta;
  • onderzoek bij offshore installaties aan zeezoogdieren en zeevogels;
  • onderzoek naar effecten van zuurstofloosheid in de Grevelingen;
  • onderzoek naar exoten in het Oostvoornse meer;
  • inventarisaties van zilte vegetatie en wiergemeenschappen op dijktrajecten in de Oosterschelde en Westerschelde.