Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Vogelradar in offshore windpark Luchterduinen
U bevindt zich hier:

Vogelradar in offshore windpark Luchterduinen

In 2018 - 2020 gaan we radarmetingen in het offshore windpark Eneco Luchterduinen valideren, optimaliseren en te koppelen aan vogelwaarnemingen. Het radarsysteem kan vanaf het kantoor in Culemborg bediend en bekeken worden. Daarnaast gaan we twee keer per maand met twee medewerkers vogelobservaties van fluxen, vlieghoogtes en uitwijkgedrag verzamelen in het windpark.
 

Vliegpaden en vliegrichtingen


 

Soorten en aantallen

Het doel van het onderzoek is om op soortenniveau vliegintensiteit, vlieghoogtes en macro-uitwijking te meten. Oftewel, welke soorten en in welk aantal komen in een offshore windpark voor, en passen ze hun vliegroute aan in de nabijheid (tot 3 km) van het windpark? Met de resultaten van het project in de hand, kan in de toekomst in veel groter detail gekeken worden naar de effecten van nieuwe offshore windgebieden.

Contactpersoon: