Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Effect kunstlicht insecten
U bevindt zich hier:

Effecten van kunstlicht op insecten

Onderzoeksopstelling: insectenval onder kunstverlichting

Onderzoek naar de effecten van groen en oranje licht op nachtactieve insecten op een industrieterrein in Duitsland.

Kunstlicht en insecten

Het is algemeen bekend dat insecten 's nachts worden aangetrokken door kunstmatige lichtbronnen, zoals lantaarnpalen. Minder goed bekend is hoe groot het negatieve effect van kunstlicht op natuur is en ook wat de invloed van de kleur van het licht is. Naast wit (kwikdamp) en geeloranje (natrium), worden steeds meer groene en rode lampen gebruikt. Op een industrieterrein bij Friedeburg (Duitsland) is verlichting nodig voor de veiligheid, maar de lichtvervuiling voor de omwonenden moest beperkt blijven. Daarom is gekozen voor groen licht (Philips Clearsky), dat al bij een lagere lichtintensiteit voldoende zicht voor de veiligheid geeft.

Onderzoek naar insekten bij oranje natriumlampen en zwakkere groene lampen

Bekend is dat de aantrekking van insecten door licht groter is naarmate de lampen sterker zijn en meer ultraviolet licht bevatten. De effecten van groen licht op de natuur waren echter nog onvoldoende bekend. Daarom heeft Bureau Waardenburg een onderzoek uitgevoerd waarin een aantal standaard oranje lampen (17500 lumen) vervangen zijn door groene lampen met een lagere lichtintensiteit, maar een gelijk zicht- en veiligheidsniveau (12000 lumen). Bij deze lampen zijn een jaar lang insectenvallen geplaatst (zie plaatje).

Groene lampen niet beter of slechter, het verschilt per groep

Gemiddeld werden 43 insecten per val per nacht gevangen, in totaal 13060 insekten. De meest algemene groepen waren vliegen en muggen, plantenluizen en kevers. Eendagsvliegen (en dan vooral Caenis robusta) werden significant sterker aangetrokken door de groene lampen. Kevers en nachtvlinders leken juist iets meer aangetrokken te worden door de oranje lampen, maar dat verschil was niet significant. De overige insectengroepen (vliegen/muggen, bladluizen, wantsen, mieren, en tripsen) lieten geen verschillen zien tussen de oranje en de groene lampen. Het lijkt er dus op dat een groene lamp niet per definitie slechter of beter is dan een wat sterkere oranje lamp; alleen voor sommige insectengroepen is er een verschil.

Contactpersoon:

Nachtvlinders worden aangetrokken door kunstlicht