Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Effect flexibel peil op KRW score
U bevindt zich hier:

Effectanalyse flexibel peilbeheer

Zorgt flexibel peilbeheer voor een betere waterkwaliteit?

In 2012 voeren we, samen met BWZ ingenieurs, een onderzoek uit naar de effecten van het instellen van flexibel peilbeheer op de KRW score.

 

KRW gebiedsplannen

De vraag is in welke mate het instellen van een flexibel peilbeheer kan zorgen voor een kwaliteitsverbetering en een toename van de KRW score. Het onderzoek vindt plaats in het kader van de KRW gebiedsplannen die door Waterschap Hollandse Delta zijn opgesteld.

Doelgat en doelbereik KRW

Door het bepalen van de zogenaamde doelgaten is bekend wat de maximale winst is in EKR-score, die per KRW deelmaatlat te behalen is. Aan de hand hiervan wordt op basis van expert judgement bepaald wat de positieve effecten van flexibel peilbeheer zijn per waterlichaam.

Effectiviteit en (technische) haalbaarheid

In een verdere uitwerking komen de risico's van flexibel peilbeheer aan bod en wordt per waterlichaam de verwachte effectiviteit bepaald. Tevens wordt de (technische) haalbaarheid in kaart gebracht. Tot slot zal voor enkele kansrijke gebieden een nadere (technische) uitwerking van het flexibel peilbeheer gemaakt worden.

Contactpersonen: