Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Opportunities and obstacles for renewable energy
U bevindt zich hier:

Effecten hernieuwbare, duurzame energiebronnen op migrerende soorten

Effecten van duurzame energiebronnen, als windenergie, op migrerende soorten.

Internationaal overzicht van rapportages die een bijdrage leveren aan een ecologisch verantwoorde ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen. 

In opdracht van IRENA (International Renewable Energy Agency), CMS (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals) en BirdLife International stelt Bureau Waardenburg momenteel review en guidelines rapport op voor de  effecten van duurzame hernieuwbare (ofwel: duurzame) energiebronnen op migrerende diersoorten.

Effecten duurzame energie op diersoorten minimaliseren

Vanwege de zorg over klimaatsverandering en energiebeschikbaarheid, is er wereldwijd in toenemende mate sprake van ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen: biomassa, geothermische energie, getijdenenergie, waterkracht, windenergie en zonne-energie. 

Positieve en negatieve effecten

Op termijn zullen dieren hiervan profiteren door het positieve effect op het klimaat. De ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen kan ook negatieve effecten hebben op plant- en diersoorten. Denk bijvoorbeeld aan sterfte van vogels en vleermuizen als gevolg van aanvaringen met windturbines

Wereldwijde samenwerking

Bureau Waardenburg werkt in dit wereldwijde onderzoek samen met Boere Conservation ConsultancyBrett Lane & Associates) en Amerika (de ESSGroup).
In de eerste fase wordt een review samengesteld met de meest recente informatie over dit onderwerp. We brengen zowel positieve als negatieve effecten in beeld.
In fase 2 van het onderzoek worden wereldwijd de risicolocaties in kaart gebracht, dit zijn de locaties waar de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen potentieel conflicteert met het leefgebied van migrerende soorten. In fase 2 wordt ook een handreikingen document opgesteld met een overzicht van de mogelijkheden om negatieve effecten te mitigeren.
De eindresultaten (beiden in het Engels) worden in de loop van 2014 voorzien. 

Zie ook de website van CMS.

Contactpersoon: