Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Fish monitoring with eDNA metabarcoding
U bevindt zich hier:

Monitoring van vissen in grote rivieren met eDNA metabarcoding

Veldonderzoek op de boot
Mini laboratorium aan boord

 

In 2018 heeft Bureau Waardenburg in opdracht van Rijkswaterstaat een onderzoekspilot uitgevoerd om te onderzoeken of eDNA metabarcoding een effectieve en betrouwbare methode is voor de monitoring van vissoorten in stromende wateren.

Hiervoor zijn gedurende 6 maanden watermonsters genomen op verschillende locaties in drie grote rivieren (de Rijn, Nieuwe Waterweg en Haringvliet) en geanalyseerd in het laboratorium.

Binnen de geselecteerde waterlichamen is onderzocht of met behulp van eDNA metabarcoding soortenlijsten kunnen worden gegenereerd en of de manier van bemonsteren (zoals monstertype, locatie en tijd van het jaar) van invloed is op de eDNA detectie van riviervissen.
Met behulp van eDNA metabarcoding worden meer soorten gedetecteerd dan met traditionele methodieken. Er is een cumulatief effect op de soortenrijkdom bij het bemonsteren van verschillende habitats en bij het nemen van meerdere watermonsters. Het toepassen van meerdere primers, voor zowel 12s als 16s DNA target-regionen, heeft eveneens een cumulatief effect op de soortenrijkdom.

Conclusie

Concluderend kan gezegd worden dat eDNA metabarcoding goed toepasbaar is en geschikt om een kwalitatief beeld te krijgen van de vissoorten in rijkswateren.

Een goede en betrouwbare referentiedatabase is van essentieel belang. De methode is complementair aan de traditionele vismonitoring: beide methoden leveren zowel overeenkomstige als unieke soorten op. Wel moet er rekening worden gehouden met het feit dat eDNA metabarcoding een fundamenteel ander type data oplevert: aangezien eDNA niet per se afkomstig is van de bemonsteringslocatie dient de geografische schaal waarvoor dit kwalitatieve beeld geldt nader te worden gedefinieerd. Ook is het nog niet mogelijk om abundantie van soorten betrouwbaar in kaart brengen.Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Datura Molecular Solutions en KWR Water Cycle research.

Rapportage

De rapportage is hier te downloaden: rapportage: 'Effectiviteit van eDNA metabarcoding voor vismonitoring rijkswateren'. Over het onderzoek is ook een artikel verschenen in Water Matters (December 2020). Dit artikel is hier te downloaden: 'Water Matters artikel' in Nederlands.

Contactpersoon: