Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Areas of Work
U bevindt zich hier:

Werkvelden

De werkvelden zijn onderverdeeld in verschillende thema's.

U kunt in deze pagina's het aanbod van de verschillende diensten verkennen of gericht zoeken met behulp van de zoekfunctie van de website. Aan de rechterkant kunt u doorklikken naar projecten in relatie tot het gekozen thema.

Inventarisatie & monitoring

Meer over (al dan niet periodieke) inventarisatie van flora en fauna, het inrichten van een meetnet, monitoringsprotocollen, gegevensanalyse (inclusi...

Natuurinclusief ontwerp & beheer

Voor ondersteuning bij het opstellen van inrichtings- en beheer plannen. Wij stellen plannen op die tot op besteksniveau uitgewerkt kunnen worden. Voo...

Effectstudies

Risico-analyse vooraf, effectanalyse achteraf. Effectstudies zijn onderzoeken naar effecten van menselijke ingrepen in het landschap op verschillende ...

Wet- en regelgeving

U kunt met natuurwet- en regelgeving te maken krijgen als u plannen hebt die ingrijpen in de ruimtelijke ordening. Een natuurtoets (KRW-toets, quick ...

Internationale projecten

Wij zetten onze expertise ook graag in bij natuurbehoud buiten Nederland. Daarom voeren met enige regelmaat projecten uit in het buitenland, vaak in l...

Innovatief ecologisch onderzoek

Experimenteren met nieuwe onderzoeksmethoden. Creatieve ideeŽn helpen ecologisch onderzoek beter en efficiŽnter maken. Innovatie prijzen, projecten en...

Data inwinning, beheer & verwerking

De inzet van GIS is niet meer weg te denken bij het tot stand komen van milieu-effect rapportages, watersysteemanalyses, monitoringsonderzoeken, natuu...

Educatie en communicatie

Wij delen dit graag onze kennis en ervaring met u. Dit doen we door regelmatig de uitnodiging om uitleg te geven in een televisie-programma aan te nem...