Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

eDNA and barcoding in ecology
U bevindt zich hier:

eDNA en Barcodering bij ecologisch onderzoek

 


Bij Bureau Waardenburg hebben we ervaring met de inzet van eDNA en kunnen we dit als inventarisatietechniek voor een breed scala aan soorten aanbieden. 
Ten aanzien van barcodering zijn we ervaren met zowel de monstername als de interpretatie van de resultaten en kunnen we het complete traject verzorgen.


eDNA

project 'Inventarisatie Stroomgebieden'. 

In recente projecten maakten we gebruik van zogenaamde metabarcodering. Hierbij worden complete soortenlijsten gegenereerd. Voor bijvoorbeeld vis blijkt deze methode goed bruikbaar. Hierbij wordt regelmatig een opvallende biodiversiteit blootgelegd die met traditionele methodieken veel inspanning vergen.

Dit is bijvoorbeeld gebruikt bij de monitoring van het drijvend eiland in een voormalige haven.

Barcodering

s (kroossoort) en de bananenslak.

Kreeftenpest en vleermuiskeutels

Behalve de hierboven genoemde methoden zijn er nog vele toepassingen binnen de ecologie mogelijk. Zo hebben we, in samenwerking met Charles University (Prague) en WUR (Wageningen) ervaring opgedaan met het aantonen van kreeftenpest bij Nederlandse rivierkreeften. Verder gebruiken we DNA om van vleermuiskeutels te bepalen van welke soort ze afkomstig zijn. 

Denkt u aan een andere vorm van inzet van moleculaire technieken? Wij denken graag met u mee.