Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Drones kansen en effecten
U bevindt zich hier:

Samenvatting van 223 wetenschappelijke studies

3D model

Sinds een aantal jaren rapporteert Bureau Waardenburg over kansen en effecten van drone-vliegen op natuurwaarden. In diverse projecten voor provincies, ministeries en Rijkswaterstaat zijn om deze reden omvangrijke literatuurstudies uitgevoerd. Wij hebben 223 wetenschappelijke studies samengevat waarin drones werden gebruikt om bijvoorbeeld vegetatie, vogels, vleermuizen of zeezoogdieren te bestuderen of te monitoren. Rijkswaterstaat heeft ons gevraagd onze bevindingen te delen op de Nationale Drone en Datadag in Hoek van Holland op 5 november 2019 en het 8e European Civil RPAS operators and operations Forum te Den Haag op 14 en 15 januari 2020.

RPAS en Natura-2000

gepubliceerd. Deze is via researchgate te raadplegen.

Eigen piloten

Naast advies geven over het gebruik van drones bij ecologisch onderzoek, voeren we ook zelf drone-onderzoek uit met eigen drones en ROC-light opgeleide piloten.

Jaarlijse Landelijke Drone en Datadag, RWS

Annual European Civil RPAS/Drone Operators & Operations Forum

Lees ook over de toepassing van drones in het project Spectors.

Meer over de toepassing van drones bij vegetatieonderzoek.

Meer weten over kansen en effecten van natuurmonitoring met drones? Neem dan contact op met: