Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Kolonie-tellingen van kustbroedvogels met een drone
U bevindt zich hier:

Kolonie-tellingen van kustbroedvogels met een drone

Overzichtsfoto van de kolonie
Bovenzicht van de kolonie op 20 mtr.

 

Waterdunen is een uniek natuurgebied met een afwisselend binnendijks landschap van eilanden onder invloed van eb en vloed. Hier broeden duizenden grote sterns, zwartkopmeeuwen, visdieven, kokmeeuwen en dwergsterns op de hiervoor ontworpen broedeilanden. Door middel van een voorgeprogrammeerd vluchtplan zijn de eilanden met de drone systematisch in beeld gebracht. De losse opnamen zijn verwerkt tot dekkende luchtfoto's met een zeer hoge resolutie; elke pixel is ca 5x5 mm. Op de foto's zijn de verschillende soorten goed te herkennen en gaan we de aanwezige vogels tellen door automatische beeldherkenningstechnieken (machine learning). Daarnaast leveren de beelden een prachtige inkijk in de kolonie!

In natuurgebied de Putten hebben wij met GPS-loggers de afgelopen jaren vogels gevolgd tijdens hun foerageertochten op zee. Ook in 2021 kregen 25 vogels een logger op de rug. Om te weten hoeveel broedvogels de kolonie herbergt, is hier op eenzelfde manier met een drone gevlogen als in Waterdunen.


Vervolgens zijn beide kolonies in juni nogmaals afgevlogen om het aantal jonge grote sterns te tellen alvorens ze uitvlogen. Aan de hand hiervan hebben wij de beheerders inzicht kunnen geven in het broedsucces van hun kolonies.

Contactpersoon:

Overzichtsfoto Waterdunen