Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Drones for vegetation monitoring
U bevindt zich hier:

Inzet van drones bij natuuronderzoek

De inzet van drones voor het maken van vegetatieopnames is een veelbelovende innovatie

Wereldwijd worden voor steeds meer doeleinden drones (onbemande vliegtuigjes) ingezet. Deze ontwikkeling is niet onopgemerkt voorbij gegaan aan de onderzoekers van Bureau Waardenburg. We zijn in 2013 gaan experimenteren met  een onbemande miniatuurhelicopter voorzien van een camera.  

Luchtfoto's al jaren hulpmiddel bij vegetatiekarteringen

Met behulp van satellietbeelden kan de vegetatie van grote gebieden ineens in kaart gebracht worden. Drones kunnen bij kleinere oppervlakken meer gedetailleerde informatie opleveren. Kennis van remote sensing en luchtfotografie helpen de beelden te interpreteren.

Proef met inventariseren watervegetaties met drone

Om te voldoen aan de ecologische doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn  waterplanten noodzakelijk. Te veel waterplanten belemmeren echter de doorstroming. Voor het waterbeheer is het daarom cruciaal volledige informatie te hebben over de bedekking met waterplanten. De standaard KRW-monitoring leverde hier niet voldoende informatie op omdat daarbij slechts een steekproef genomen wordt.  

Een eerste test laat zien dat de hoeveelheid drijfbladen (waterlelie, gele plomp) goed te schatten is. Ondergedoken vegetaties zijn lastiger, maar lijken ook kansrijk. Het project zal dit najaar worden afgerond.

 

Contactpersonen:

Video

Faunapassages onderzocht met behulp van op afstand bestuurbare quadcopter, bewegingsdetectie, warmtebeeldcamera, cameraval, inktbedden, infrarood-camera's.