Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Driehoeksmosselen in de Randmeren
U bevindt zich hier:

Driehoeksmosselen in de Randmeren

Sinds 1996 voeren we in opdracht van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied periodiek een inventarisatie uit van driehoeksmosselen in de Randmeren.


Driehoeksmosselen en waterkwaliteit

De driehoeksmossel (Dreissena polymorpha) en quagga mossel (Dreissena bugensis) kunnen in zoete wateren een belangrijke ecologische rol vervullen. De mosselen vormen een belangrijke voedselbron voor vis en watervogels. Bovendien kunnen de mosselen in voldoende hoge dichtheden door hun filtratiemechanisme de helderheid van het water verhogen. Dit is van groot belang voor de waterkwaliteit.

Uitbreiding driehoeksmosselen

In de eerste helft van de jaren '90 waren er aanwijzingen voor een aanzienlijke uitbreiding van de mosselpopulatie in het Veluwemeer en Wolderwijd ten opzichte van voorgaande jaren. Voor het beheer van deze meren wil Rijkswaterstaat meer weten over de verspreiding en dichtheden van driehoekmosselen en over hun voortplanting. Daarom hebben we in 1996 een inventarisatie uitgevoerd van driehoeksmosselen in beide meren.

Uitbreiding quagga mosselen

Sinds 2007 komen er twee soorten driehoeksmosselen voor in de Randmeren, namelijk Dreissena polymorpha en Dreissena bugensis. De uitbreiding van deze nieuwe soort in de Randmeren is sinds 2008 onderdeel van de monitoring.

Aziatische korfmosselen

Naast driehoeksmosselen komen ook andere tweekleppigen in de Randmeren voor, waaronder Aziatische korfmosselen (Corbicula fluminea) en Unionidae, waaronder met name de bolle stroommossel Unio tumidus, de schildersmossel Unio pictorum en de vijvermossel Anadonta anatina. Ook deze soorten zijn meegenomen in de monitoring.

Monitoring driehoeksmosselen