Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Effecten dood hout in woord en beeld

Artikel: inheemse vis heeft baat bij rivierhout

In een special issue van Aquatic Invasions beschrijven Martijn Dorenbosch, Nils van Kessel en Wendy Liefveld samen met experts van Rijkswaterstaat en de Radboud Universiteit de effecten van rivierhout op de visgemeenschap.

Het artikel 'Application of large wood in regulated riverine habitats facilitates native fishes but not invasive alien round goby (Neogobius melanostomus)' is beschikbaar via de website van Aquatic Invasions.www.rijkswaterstaat.nl/rivierhout).

Rapportage 'Evaluatie pilot rivierhout'

Effecten op vis, macrofauna en bodem (2014-2016)

Om het habitat van grote dode bomen in het rivierstroomgebied gedeeltelijk terug te brengen zijn in een proefproject op enkele locaties in o.a. de Lek, de Nederrijn en de IJssel complete bomen onder water aangebracht. Deze bomen zijn verankerd in de rivier of in nevenwateren.

Gedurende drie jaar is onderzoek uitgevoerd naar de functionaliteit van deze bomen: in 2014, 2015 en 2016. Hierbij is gekeken naar de macrofaunagemeenschap (door Hydrobiologisch adviesburo Klink), de visgemeenschap en, in 2016, naar de ontwikkeling van de bodem (beide door Bureau Waardenburg). 

Deze rapportage doet verslag van de gehele proefperiode.

Rivierhout verbetert onderwaterleven

Bekijk de film die we maakten voor Rijkswaterstaat over rivierhout.

  

Contactpersonen