Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Duikexpeditie op de Doggersbank
U bevindt zich hier:

Duikexpeditie op de Doggersbank

Nabij een wrak werden eieren van een hondshaai aangetroffen.
Kreeft en krab op een wrak met dodemansduin.

 

Van 19 tot 23 september 2021 heeft een duikexpeditie plaatsgevonden op de Doggersbank, geleid door Bureau Waardenburg, met een team bestaande uit diverse zeebiologen van het Wereld Natuur Fonds, Wageningen University & Research, ARK Natuurontwikkeling en Dutch Maritime Productions. Samen gingen we op ontdekkingstocht naar de Doggersbank om in een prachtige wereld van zeeleven terecht te komen.

De Doggersbank

De Doggersbank is een relatief ondiep deel van de Noordzee en is ruim 300 kilometer lang. Het overgrote gedeelte ervan is door intensief gebruik veranderd in een relatief kale zandvlakte. Het ecosysteem is ogenschijnlijk verstoord waardoor de biodiversiteit flink is afgenomen.
Maar naast kale zandvlaktes liggen er ook scheepswrakken waar het water helder en rustig is en vol leven. Dat maakt dergelijke locaties op de Doggersbank een ideale plek voor de start van herstel van een rijk en divers zeeleven.

Een divers ecosysteem

Onze expeditieleden hebben dit aan den lijve mogen ondervinden. De duikers doken naar drie scheepswrakken en zagen kabeljauwen, kolonies dodemansduimen (zachte koralen), grote Noordzeekrabben en kreeften, scholen van steenbolken en horsmakrelen. Er werden zelfs twee haaieneieren en een octopus waargenomen. Ook zijn er bij alle drie de scheepswrakken paardenmosselen gevonden; deze mosselen kunnen wel twintig centimeter groot worden en riffen gaan vormen die als woon-, schuil- en paaiplaats van vele andere soorten dienen. Zo vormen ze een fundament voor het zee-ecosysteem. Als experiment voor actieve natuurontwikkeling hebben de duikers paardenmosselen in mandjes naar een nieuwe plek verplaatst om zo te beoordelen hoe de mosselen zich handhaven.

In het kader van het TKI project BENSO hebben we zakken met diverse formaten stortsteen bij een wrak gelegd. De stenen bieden een harde ondergrond en een ideale structuur voor dieren om zich aan te hechten en om tussen te schuilen, wat op een kale zandbodem niet lukt. De uitkomsten van het experiment zullen aanknopingspunten bieden om bij de aanleg van nieuwe windmolenparken op zee maatregelen te nemen die de biodiversiteit binnen die parken een boost kunnen geven.

Filmopnames

expeditie naar de Doggersbank op op de website van Ark.
Ook de Telegraaf heeft aandacht besteed aan de expeditie. Lees hier het artikel.

Contactpersoon:

Octopus bij een wrak op de Doggersbank.