Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Soortgroepen

Soorten en soortgroepen

Grote modderkruiper
Rugstreeppad

Het type DNA-onderzoek wat wij aanbieden is grofweg in te delen in de drie categorieën; soort specifiek onderzoek (qPCR), populatieonderzoek (barcoding) en monitoring van soorten en gemeenschappen (metabarcoding).

Bij soort specifiek onderzoek, worden soorten aangetoond met behulp van qPCR (Quantitative-PolymeraseChainReaction). Bij deze methode meten we de aanwezigheid van DNA van een specifieke soort.
Het is mogelijk om in sommige gevallen een andere analyse uit te voeren om de aanwezigheid van verschillende zeldzame soorten in een monster te analyseren.

DNA-barcodering is een methode waarbij soorten worden geïdentificeerd aan de hand van een stukje DNA (gen) dat alle soorten hebben. Barcodering zetten we vooral in bij identificaties die op basis van de zichtbare kenmerken niet of moeilijk sluitend te krijgen zijn of bij sporenonderzoek.

Als de inventarisatie is gericht op het voorkomen van meerdere soorten of soortgroepen, dan wordt gebruik gemaakt van DNA-barcoding of DNA-metabarcoding. Bij barcoding worden de stukjes DNA  afgelezen en vergeleken met bestaande barcodes waarvan de determinaties zeker is.

In ons DNA-laboratorium kunnen wij (q)PCR-analyses doen voor de volgende doelsoorten:

Vissen
Lota lota – kwabaal
Anguilla anguilla
paling
Rutilis rutilis – blankvoorn
Misgurnus fossilis – grote modderkruiper
Cottus perifretum/rhenanus – rivier-/beekdonderpad
Lepomis gibbosus – zonnebaars
Pseudorasbora parva – blauwband
Rhodeus amarus - bittervoorn


Amfibieën

Rana arvalisheikikker
Triturus cristatus – kamsalamander
Epidalea calamita – rugstreeppad
Pelobates fuscus
knoflookpad

Zoogdieren
Ondata zibethicus - muskusrat
Microtus oeconomus - noordse woelmuis
Neomys fodiens - waterspitsmuis

Pathogene soorten
Trichobilharzia sp.

Insecten
Aeshna viridis - groene glazenmaker
Theaumetopoea processionea - eikenprocessierups

Bacteriën
Anatoxin cyanotox
Cylindrospermopsin cyanotox
Enterococcus
Microcystin cyanotox
Escherichia coli
Pathogenic leptospira

Staat uw gewenste doelsoort er niet tussen?
Neemt u gerust contact met ons op via onderstaand e-mailadres voor de mogelijkheden.