Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

eDNA metabarcoding bij monitoring visgemeenschap
U bevindt zich hier:

eDNA metabarcoding en monitoring van de visgemeenschap

Bureau Waardenburg voert in samenwerking met DATURA Moleculair Solutions en KWR voor Rijkswaterstaat een grootschalige pilot uit waarbij we eDNA metabarcoding toepassen en vergelijken met bestaande vismonitoringtechnieken. 

Doel van de pilot

Het doel is om tot een reproduceerbaar kosteneffectief monitoringsprogramma te komen dat voldoende krachtig is om veranderingen in de visgemeenschap van Rijkswateren inzichtelijk te kunnen maken. Ook moet de techniek toepasbaar zijn voor de maatlat vissen van de Europese Kaderrichtlijn Water en informatie opleveren voor de Natura 2000-doelstellingen (voor vissoorten).

Drie representatieve KRW-waterlichamen

Het onderzoek is in maart 2018 gestart en naar verwachting zijn de resultaten medio 2019 beschikbaar.

Contactpersonen