Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Analysis and statistics
U bevindt zich hier:

Data inwinning, beheer & verwerking

Data verwerken en statistiek

GIS en effect-studies

Met behulp van GIS kunnen we effecten van ruimtelijke ingrepen beter voorspellen. Voorbeelden hiervan zijn de grootte van het grondverzet bij inrichtingsplannen, of het bepalen van de effecten van een nieuwe snelwegverbreding voor natuur en landschap. Desgewenst schatten we met behulp van (geo)statistische technieken de betrouwbaarheid van de voorspellingen in. De resultaten worden vervolgens ruimtelijk weergegeven.

Statistiek

Daarnaast wordt statistiek toegepast om gegevens te analyseren en te duiden. Een aantal van onze medewerkers is gespecialiseerd in statistiek. Statistiek wordt gebruikt voor trendanalyses of ruimtelijke analyses van verspreiding in relatie tot bijvoorbeeld habitat. Voor back-up en kwaliteitsborging vragen wij geregeld advies bij statistisch specialisten als Highland Statistics en Biometris, de statistische eenheid van Wageningen UR.

Modellen en modelontwikkeling

Omdat natuurlijke systemen vaak erg complex zijn, worden deze vaak vereenvoudigd met behulp van modellen. Een model van de omgeving kan een hulpmiddel zijn voor het begrijpen van een systeem, maar kan ook gebruikt worden om voorspellingen te doen.

Terreinen waarop modellen worden gebruikt zijn o.a. populatiestudies, voedselwebstudies, grondwaterstroming & ecohydrologie. Met een model kunnen bijvoorbeeld de ruimtelijke effecten van vernatting, opstuwing of profielaanpassing van beken worden berekend, of de effecten van afschot op een populatie ganzen, etc.

Wij hebben in de loop der jaren expertise opgebouwd in het opzetten van (wiskundige) modellen waarmee voorspellingen kunnen worden gedaan ten behoeve van beheer en beleid.

Contactpersoon: